Software

Osnovni ciljevi 4D Inteligentne Infrastrukture su usmjereni ka efikasnom upravljanju i evidenciji promjena na podzemnoj i nadzemnoj komunalnoj infrastrukturi

O aplikaciji

Većina infrastrukturnih podataka i projekata u današnjim gradovima su odvojeni setovi podataka koji imaju zasebno upravljanje i nadzor. Vodeći se činjenicom da su prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge upravo temelje na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture, pokrenut je SmartCity 4DIIprojekt. Implementacija IKT u komunalnu infrastrukturu predstavlja temelj za realiziranje učinkovitih pametnih gradova.

Kako trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, cilj ovog projekta je efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom. Integrirani sustavi za evidenciju, nadzor, analizu i upravljanje, na temelju kvalitetno prikupljenih podataka, pridonose smanjenu troškova, povećanoj efikasnosti i mogućnosti za otvaranje investicija.

Meta model baze podataka

Baza podataka omogućuje napredno širenje meta podataka pojedinog objekta ne vezano o tipu objekta ili infrastrukture

Konverzija kordinata WGS84 u HTRS96

Sukladno potrebama prilagodbe aplikacije za komunikaciju i razmjenu podataka sa aplikacijama trećih strana razvili smo algoritam za konverziju WGS84 u HTRS96 standard, kako bi se svi detalji mogli pokazivati na kartama nevezano o podlozi ()

REST API

Aplikacija ima otvoreni REST API protokol koji omogućije povezivanje i komunikaciju sa aplikacijama trećih strana

Crtanja rasklopa zdenca

Zbog potrebe crtanja detalja sadržaja zdenca, razvijan je modul za crtanje raslopa zdenca koju sadrži položaje cjevi i sadržaj istih.

Web i mobilna aplikacija

Zbog potrebe korištanja aplikacije na terenu razvijena je web i mobilna aplikacija.

Offline način rada

Pojedine lokacije u ruralnim područjima nisu obuhvaćeni kvalitetnom internetskom vezob, zbog čega je razvijen offline načun rada kako b

Verzioniranje baze podataka

Zbog sigurnosti vjerodostojnosti podataka te pogrešaka prilikom rada, omogućeno je verzioniranje svih izmjena objekata na karti

Two Factor Authentication

Dodatna sigurnost aplikacije osigurana je dvostrukom autentifikacijom koristeći Google 2FA

Team Management

Aplikacija sadrži team managment te mogućnost dodjeljivanja ovlaštenja za rad na kartama pojedinom team-u.

Session management

Kako bi zaštitili mogućnost zloupotrebe koristničkih računa, implementiran je session management koji sprječava da jedan korisnik koristi istovremenu aplikaciju na više uređaja, s ciljem sprečavanja nekonzistentnosti podataka

Konverzija podataka

Po završeku izrade odratiti će se konverzija postojećih zapisa na kartama

Partneri projekta