O projektu

Osnovni ciljevi 4D Inteligentne Infrastrukture su usmjereni ka efikasnom upravljanju i evidenciji promjena na podzemnoj i nadzemnoj komunalnoj infrastrukturi

4DII

Većina infrastrukturnih podataka i projekata u današnjim gradovima su odvojeni setovi podataka koji imaju zasebno upravljanje i nadzor. Vodeći se činjenicom da su prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge upravo temelje na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture, pokrenut je SmartCity 4DII projekt. Implementacija IKT u komunalnu infrastrukturu predstavlja temelj za realiziranje učinkovitih pametnih gradova.

Kako trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, cilj ovog projekta je efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom. Integrirani sustavi za evidenciju, nadzor, analizu i upravljanje, na temelju kvalitetno prikupljenih podataka, pridonose smanjenu troškova, povećanoj efikasnosti i mogućnosti za otvaranje investicija.

Glavni ciljevi projekta

Cilj projekta je istražiti, formulirati i validirati koncept sustava za inovativnu inventarizaciju i kontrolu infrastrukture.

Istraživanje, formuliranje i validacija koncepta za inventarizaciju i kontrolu infrastrukture obuhvaća početak razvoja IKT rješenja koje će omogućiti inovativniju inventarizaciju i kontrolu komunalne infrastrukture.

U ovoj projektnoj aktivnosti primijenit će metode analize različite komunalne infrastrukture koje obuhvaćaju: intervjuiranje uključenih partnera, prikupljanje i analiza podataka različitih tipova infrastrukture, analiza procesa rada i sl.

Svi prikupljeni podaci su nužni za izradu detaljne funkcionalne specifikacije, modeliranje baze podataka, te formuliranje arhitekture IKT rješenja.

Resursi i sredstva za provedbu

Za potrebe izvršenja projektne aktivnosti koristiti će se znanstveno istraživačka okolina opremljena s potrebnom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (računala, serveri, mrežna i druga infrastruktura, te odgovarajući programski alati), te opremljen elektronički laboratorij za izradu i testiranje prototipa.

Lokacije

Projektne aktivnosti odvijat će se na lokacijama partnera u projektu: Rijeka, Zagreb, Opatija.

Odgovorne osobe

3t.cable d.o.o. Opatija – Saša Ukić
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb – Tvrtko Pavić
KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka – Zoran Grbčić, Patricia
Cuculić
Energo d.o.o. Rijeka – Marin Blečić

Doprinos rezultatu i cilju projekta.

Za potrebe izvršenja projektne aktivnosti koristiti će se znanstveno istraživačka okolina opremljena s potrebnom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (računala, serveri, mrežna i druga infrastruktura, te odgovarajući programski alati), te opremljen elektronički laboratorij za izradu i testiranje prototipa.

Način provedbe

Za provedbu industrijskog istraživanja u svrhu razvoja sustava inovativne inventarizacije i nadzora infrastrukture (I3Solutions) potrebne su sljedeće pod-aktivnosti:

  1. Istražiti i formulirati koncept I3Solutions

U pod-aktivnosti istraživanja i formuliranja koncepta I3Solutions različitim metodologijama će partneri 3t.cable, Ericsson Nikola Tesla, KD Vodovod i kanalizacija, Energo prikupiti i analizirati različiti podaci i informacije koje će omogućiti formuliranje koncepta I3Solutions.

Pri tome će se istražiti i formulirati kako podaci trebaju biti modelirani da bi se omogućila inovativna inventarizacija, upravljanje promjenama i kontrola infrastrukture, na koji način će se omogućiti unos, spremanje, uređivanje, analiziranje i upravljanje podacima o inventarizaciji , te istražiti i formulirati inovativno tehnološke rješenje i dizajn programskog rješenja na zahtjeve tržišta.

Komparativnom analizom dolazi se do funkcionalne specifikacije I3Solutions, izbora razvojne platforme i programskih tehnologija, dizajna arhitekture, dizajna i formiranja baze podataka što će napraviti partneri 3t.cable, Ericsson Nikola Tesla.

2. Eksperimentalno dokazati koncept I3Solutions – Laboratorijski validirati koncept I3Solutions

Faza laboratorijske validacije tehnološkog koncepta obuhvaća nastavak razvoja dijelova I3Solutions od strane 3t.cablea i integraciju tih dijelova u integrirani laboratorijski prototip kako bi se mogla testirati interoperabilnost različitih dijelova platforme.

Za razvijeni laboratorijski prototip I3Solutions izvršiti će se validacija u laboratorijskim uvjetima prema testnim slučajevima-problemima uočenim u svakodnevnoj praksi, a koje će 3t.cable, Ericsson Nikola Tesla, KD Vodovod i kanalizacija, Energo razraditi za potrebe validacije.

Pri tome se će provjeriti da li prototip omogućava i zadovoljava određene uvjete koji su definirani u fazi istraživanja i formuliranja koncepta I3Solutions. Nakon provedbe validacije 3t.cable će izvršiti korekcije i dorade funkcionalnosti na dijelovima platforme, prema utvrđenim testnim slučajevima. Završna aktivnost je integraciji svih dijelova I3Solutions.

Faze razvoja i3solutions

Programsko rješenje I3Solutions razvijano je sukladno metodolgiji razvoja tehnoloških rješenje – Technology Readiness Level Definitions (kraće TRL).

Odabrana tehnološka platforma i setovi podataka za implementaciju koncepta
Istražiti i formulirati koncept platforme 4D inteligentne infrastrukture
Prikupljanje podataka i informacija te definiranje zahtjeva
Formuliranje modela podataka komunalne infrastrukture
Formuliranje koncepta platforme i dizajn sustava
Formuliranje platforme i definiranje arhitekture sustava
Istražiti i formulirati koncept simultanog planiranja investicija i intervencija u mreži

Istražiti i formulirati koncept I3Solutions
Prikupljanje podataka i informacija te definiranje zahtjeva
Formuliranje modela podataka komunalne infrastrukture
Formuliranje I3Solutions koncepta te dizajn programskog rješenja i sustava
Formuliranje I3Solutions razvojne platforme i definiranje arhitekture sustava i baze podataka

Eksperimentalno dokazati koncept I3Solutions
Razvoj dijelova I3Solutions razvojne platforme i modula
Izrada prototipa modula za kontrolu infrastrukture
Eksperimentalna validacija ključnih svojstva I3Solutions razvojne platforme i modula

Laboratorijski validirati koncept I3Solutions
Izrada testnih slučajeva za potrebe validacije laboratorijskog I3Solutions prototipa
Integracija komponenti platforme u integrirani laboratorijski I3Solutions prototip
Testiranje laboratorijskog I3Solutions prototipa
Korekcije i dorade funkcionalnosti na dijelovima I3Solutions prototipa

Obavljeno testiranje i simulacija rada odabranoj tehnološkoj platformi i na radnim skupovima podataka
Razvoj dijelova platforme i modula
Eksperimentalna validacija ključnih svojstva platforme

Izrada testnih slučajeva za potrebe validacije laboratorijskog prototipa integralnog sustava 4DII
Integracija dijelova sustava u integralni laboratorijski sustav 4DII kako bi se mogla testirati interoperabilnost različitih sustava
Testiranje laboratorijskog prototipa integralnog sustava 4DII
Korekcije i nastavak razvoja na integralnom sustavu 4DII

Definiranje testnih slučajeva za potrebe validacije eksperimentalnog integralnog I3Solutions prototipa u simuliranom okruženju
Prikupljanje i migracija relevantnih podataka
Uspostava relevantne okoline
Instalacija eksperimentalnog integralnog I3Solutions prototipa
Testiranje integracije dijelova eksperimentalnog I3Solutions prototipa u simuliranom okruženju
Prikupljanje sugestija i prijedloga partnera, obrada informacija o uočenim problemima i graškama, te ispravak istih

Definiranje slučajeva uporabe za potrebe demonstracije platforme u relevantnom okruženju što bliže kritičnim operativnim sustavima
Prikupljanje i migracija podataka koji će omogućiti testiranje kritičnih operativnih uvjeta
Instalacija nove verzije prototipa platforme na relevantno okruženje
Testiranje i demonstracija prototipa platforme pod kritičnim operativnim uvjetima
Prikupljanje sugestija i prijedloga partnera, obrada informacija o uočenim problemima i graškama, te ispravak istih

Partneri projekta